Testovanie kvality vody

Testovanie kvality vody

Pokiaľ sa vám z nejakého dôvodu nezdá zdravotný stav medúz – napríklad sa zmršťujú, obracajú sa naruby alebo plávajú ku dnu, je vhodné skontrolovať kvalitu vody v akváriu. Odporúčame použiť testovaciu sadu pre meranie parametrov kvality vody ako je PH, amoniak, dusitan, dusičnan, ďalej zmerajte salinitu a teplotu vody v akváriu.

Ideálne hodnoty

PH

8,0 - 8,3

SLANOSŤ

30 – 34ppt (1,022 - 1,026)

AMONIAK (NH 3)

0,0ppm

DUSITANY (NO 2-)

0,0ppm

DUSIČNANY (NO 3-)

0,0 – 20,0ppm

TEPLOTA VODY

15 °C – 32 °C

 

Pokiaľ sa hodnoty líšia od ideálneho stavu, je nutné uviesť hodnoty čo najskôr do pôvodného stavu. Pri menších problémoch odporúčame vymeniť 25% vody v akváriu a v prípade väčšieho znečistenia odporúčame vymeniť až 50% vody. Dôležité upozornenie – nikdy nemeňte všetku vodu naraz! V akváriu je nutné zachovať rast prospešných baktérií, ktoré žijú vo filtrácii. Slanosť vody môžete regulovať doliatím osmotickej či destilovanej vody a v opačnom prípade namiešaním slanejšej vody. Teplotu jednoducho dorovnávate pomocou ohrievača vo vašej filtrácii. Pre medúzy je veľmi dôležitý tiež prúd vody, ktorý je nevyhnutný pre udržanie ich tvaru a zdravia. Prúd by mal byť dostatočne silný aby dokázal medúzy bezpečne zdvihnúť od dna.

 

Your shopping cart is empty!

Testovanie, kvality, vody, medúzách