Jellyfish aquarium rental

Jellyfish aquarium rental

AQUARIUM RENT

Nyligen började vi erbjuda möjligheten att hyra akvarier med maneter för engångshändelser. Vi tar med akvariet direkt till dig, kör det, matar maneterna, och när evenemanget är över avinstallerar vi allt och tar bort det. Hyrespriserna beräknas utifrån storlek och antal akvarier, varaktigheten av evenemanget och platsen för installationen.

Om du är intresserad av att hyra akvarier för engångsevenemang, vänligen kontakta oss på: info@designjellyfish.com

Orbit 20 v Hilton Prague

Pulse 80 v Hilton Prague


Your shopping cart is empty!

Jellyfish, aquarium, rental, Aquarium, service